Tečaj za vodiče pustolovnog turizma HGSS i HGK

Kako bi osigurali sigurno vođenje svih tura MTB Festivala Srce Velebita, ovaj smo vikend nastavili s
osposobljavanjem i licenciranjem naših članova. Naših je 19 članova uspješno odradilo te položilo tečaj
za vodiče pustolovnog turizma.
Na tečaju su sudjelovali i članovi Udruge „Biciklom do zdravlja“, s kojom uspješno surađujemo četvrtu
godinu.
Zahvaljujemo predavačima HGSSa, općini Sveta Nedjelja te TZ Sveta Nedjelja na odličnom domaćinstvu.